Kursy masażu dla każdego

kursy masażu gdańskNiemal w każdym mieście dostępna jest szeroka oferta kursów masażu, które umożliwiają poznanie podstawowych technik. Z kursów mogą korzystać jednak także osoby, które chcą poszerzyć posiadaną już wiedzę czy udoskonalić swoje umiejętności z zakresu masażu.

Kursy masażu Gdańsk

Szeroki wybór kursów masażu w Gdańsku obejmuje zarówno kursy podstawowe, jak i kursy drugiego stopnia czy nawet kursy 2w1. Uczestnicy mają okazję poznać anatomię i fizjologię funkcjonalną człowieka, zapoznać się z rysem historycznym, technikami masażu i ich oddziaływaniem na organizm człowieka, a także dowiedzieć się, jak przeprowadzać wywiad z pacjentem czy diagnozować stan zdrowia lub zmiany chorobowe. Następnym punktem są ćwiczenia praktyczne z zakresu wykonywania masażu klasycznego. Przy kursie 2w1 uczestnicy uczą się ponadto, jak wykonywać masaż izometryczny, sportowy, wspomagający odchudzanie czy relaksacyjny. Pod koniec kursu odbywa się egzamin pisemny z teorii masażu oraz egzamin praktyczny. Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia kursu oraz zaświadczenie MEN III.

Terapia ręki kurs Kraków

Kurs terapii ręki w Krakowie obejmuje wiedzę z zakresu anatomii kończyny górnej i obręczy barkowej, fizjologiczną aktywność konczyny górnej i obręczy barkowej, a także patologiczne wzorce ruchowe w obrębie kończyny górnej, wybrane fizjologiczne odruchy dziecka oraz ich wpływ na rowój aktywności ręki, a także zaburzenia w napięciu mięśniowym ciała i ich wpływ na aktywność ręki czy motorykę małą i skutki jej zaburzenia w życiu codziennym. Ponadto uczestnicy mają okazje wziąć udział w zajęciach praktycznych. Końcowy etap to praca własna, w zakres której wchodzi rozwiązywanie potencjalnych problemów i przedstawianie tych rozwiązań na forum grupy uczestników.

Categories: Szkolenia Tags: Tagi: